Databeskyttelse hos Netpris

Ved hjælp af de nedenstående redegørelser oplyser vi dig om, hvordan vi håndterer dine data.

 

1. Den databeskyttelsesansvarlige

Den databeskyttelsesansvarlige er


BrandHouse UG (begrænset ansvar)

Postadresse: Neustadt 9Neustadt 9

Afhentning adressen: Trollseeweg 2

24939 Flensburg

Tyskland

E-mail: [email protected]

 

2. Principper for indsamling og lagring af dine data

I vores databeskyttelseserklæring redegør vi for de processer, hvormed vi indsamler og lagrer dine data, og til hvilket formål. Såfremt erklæringen ikke til fulde besvarer dine spørgsmål, bedes du kontakte os (for kontaktoplysninger, se afsnit 1).

a. Formål og retsgrundlag for databehandlingen

Vi behandler dine data med det formål at gøre det muligt for dig at bruge vores websted problemfrit og til behandling af dine forespørgsler. Retsgrundlag for behandling af data er artikel 6, stk. 1 i GDPR.

b. Sletning eller blokering af data, hvis formålet ikke længere er relevant

Grundlæggende er principperne om dataminimering og begrænset lagring gældende. Vi lagrer kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opnå de formål, der er beskrevet for de enkelte foranstaltninger. Når formålet ikke længere er gældende, så sletter vi dine data. Hvis lovgivningen kræver, at vi gemmer dem ud over dette, sletter vi dataene, efter udløbet af den lovbestemte frist.

c. Retten til indsigt, berigtigelse, dataoverførsel, sletning og indsigelse

Du har til enhver tid ret til at modtage oplysninger om dine personoplysninger, der er lagret hos os. Hvis de data, der er lagret hos os, er forkerte, har du ret til berigtigelse. Du kan også anmode om, at vi overfører dine lagrede data til dig eller en af dig angiven tredjepart, i et almindeligt filformat.

Du kan til enhver tid anmode om sletning af dine personoplysninger, forudsat at vi ikke længere har brug for dataene med henblik på at behandle en kontrakt, der er indgået med dig. Sletningen kan også være i strid med retlige opbevaringskrav. I dette tilfælde har du dog ret til, at vi begrænser behandlingen af dine data. Hvis vi behandler data, som vi fra starten har indsamlet til andre formål end at gennemføre en kontrakt, der er indgået med dig, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod yderligere behandling af dataene.

For at udøve de beskrevne rettigheder bedes du kontakte os (for kontaktoplysninger, se afsnit 1).

d. Retten til at indgive klage

Du har ret til at klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse.

e. Kryptering

For at beskytte dine datas sikkerhed under overførslen bruger vi den nyeste SSL-krypteringsmetode via HTTPS.

f. Ændringer i vores databeskyttelsesregler

Vi tilpasser altid vores databeskyttelseserklæring til de nuværende retlige krav. Et sådant justeringsbehov kan også skyldes, at vi udvider vores udbud af tjenester. Hvis du besøger vores websted igen, vil den nye databeskyttelseserklæring være gældende.

 

4. Indsamling, behandling og brug af din IP-adresse

a. Indsamling af trafikdata

Du kan besøge vores websted uden at afpgive personoplysninger. Vi indsamler de adgangsdata, som din webbrowser sender til os. Disse er:

  • Browsertype/-version
  • det anvendte operativsystem
  • Henvisnings-URL (den tidligere besøgte side)
  • Hostnavn på computeren, der har adgang (IP-adresse)
  • Klokkeslæt for server-forespørgsel
  • Opholdets varighed og valgte undersider.

Disse data indsamles udelukkende af tekniske årsager og opbevares kun i det tidsrum, du besøger vores websted. De muliggør ikke, at vi kan forbinde disse data til dig som person. Din udbyder kan dog identificere din internetforbindelse baseret på den IP-adresse, vi har lagret.

b. Sletning af data

Vi lagrer kun dine data under dit besøg på vores websted. De slettes automatisk, så snart din browser har lukket vores websted.

c. Statistisk analyse

Til statistisk analyse behandler vi dine trafikdata ved hjælp af Google Analytics-analyseprogrammet. Se den separate forklaring under afsnit 7. 

 

5. Forespørgsler via e-mail

Hvis du kontakter os via e-mail, indsamler og gemmer vi de oplysninger, du har afgivet med henblik på behandling af forespørgslen og eventuelle opfølgningsspørgsmål.

 

6. Cookies

Vi bruger såkaldte "cookies". Cookies er små tekstfiler, der overføres fra en websted-server til din harddisk. Dette giver os automatisk visse data som f.eks. IP-adresse, anvendt browser, operativsystem via din computer og din internetforbindelse.

Cookies kan ikke bruges til at starte programmer eller overføre vira til en computer. Ved hjælp af oplysningerne i cookies kan vi gøre det lettere for dig at navigere og muliggøre, at vores websted vises korrekt.

De indsamlede data videregives under ingen omstændigheder til tredjepart, og der oprettes heller ikke en samkøring af personoplysninger uden dit samtykke.

 

7. Nyhedsbrev

Når du modtager nyhedsbrevet, som tilbydes på webstedet, gemmer og behandler vi din e-mailadresse samt oplysninger, der giver os mulighed for at bekræfte, at du er ejeren af den angivne e-mailadresse, eller at ejeren af e-mailadressen er indforstået med at modtage nyhedsbrevet. Der indsamles ikke yderligere data. Vi gemmer og behandler dine data for at gøre det muligt at sende nyhedsbrevet til dig. Du kan altid trække dit samtykke tilbage. I hvert nyhedsbrev giver vi mulighed for at du kan afmelde det. Efter at have tilbagekaldt dit samtykke/afmeldt nyhedsbrevet, sletter vi straks dine data.

8. Analyse- og hjælpeprogrammer

Dette websted bruger analyse- og hjælpeprogrammer, der gør det lettere for os at holde kontakten med dig og sende dig reklame. Alle programmer bruger cookies, der er placeret på din computer. Lagring af cookies til disse tjenester og deres brug af dette analyseværktøj er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Som webstedets driftsansvarlige har vi en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for både at optimere webstedet og dets markedsføring.

Du kan hindre lagringen af cookies ved at vælge den relevante indstilling i din browser-software. Vi påpeger dog, at du i så fald måske ikke i deres fulde udstrækning kan udnytte samtlige funktioner på vores websted.

Hvis tjenester ikke er baseret i EU, redegør vi for de tjenester, der anvendes på dette tidspunkt som følger:

- Google Analytics, Doubleclick, overførsel af data til USA

Dette websted bruger funktioner fra webanalysetjenesterne Google Analytics og Doubleclick. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Cookies, der indstilles af tjenesterne, giver os mulighed for at evaluere din brugsadfærd og opnå indsigt i, hvilke andre websteder du besøger. Dette giver os mulighed for at vise dig reklame baseret på din brugsadfærd på andre websteder.

Oplysningerne, der indsamles ved hjælp af cookies, sendes af Google til servere i USA. Det skal antages, at Doubleclick-tjenesten kan bruges til at oprette profiler, som Google kan bruge til at vise dig målrettede reklamer fra andre udbydere.

Lagring af cookies til disse tjenester og deres brug af dette analyseværktøj er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Som webstedets driftsansvarlige har vi en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for både at optimere webstedet og dets markedsføring.

- Optinmonster, overførsel af data til USA

Dette websted bruger funktioner fra webanalysetjenesten Optinmonster. Udbyderen er Retyp LLC, 5127 NW 24th Dr, Gainesville, FL 32605, USA. Optinmonster giver os mulighed for at optimere e-mailtrafikken med dig.

Oplysningerne, der indsamles ved hjælp af cookies, sendes af Google til servere i USA. Det skal antages, at der kan oprettes profiler, som udbyderen kan bruge til at vise dig reklamer fra andre udbydere.

- Zendesk, overførsel af data til USA

Dette websted benytter sig af funktioner i helpdesk-supportprogrammet fra Zendesk. Udbyderen er Zendesk, Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA. Zendesk understøtter os i håndtering af serviceanmodninger og klager.

Oplysningerne, der indsamles ved hjælp af cookies, sendes af Google til servere i USA. Det skal antages, at der kan oprettes profiler, som udbyderen kan bruge til at vise dig reklamer fra andre udbydere.

 

- E-mailtrafik via Klaviyo, overførsel af data til Storbritannien

Vi bruger Klaviyo-programmet til behandling af e-mailtrafikken. Udbyderen er Klaviyo Ltd., 49 Southwark Bridge Rd, London SE1 9HH, Storbritannien. Klaviyo behandler automatisk e-mailtrafikken for os og indsamler dine data inklusive data fra køb, du foretager hos os. Dataene overføres til Storbritannien og behandles der.

9. Plugins

Vi bruger “plugins”, der gør det lettere for dig at bruge andre operatørers websteder. Normalt skal det dog antages, at den respektive udbyder kan ekstrahere din brugeradfærd på vores websted via et aktiveret plugin. Det skal antages, at din IP-adresse og enhedsrelaterede oplysninger som minimum registreres og bruges.

Bemærk: Typen og omfanget af brug af data, der åbnes via plug-in, bestemmes udelukkende af den respektive udbyder. Vi har ingen indflydelse på, hvilke data et aktiveret plugin registrerer, og hvordan den respektive udbyder bruger dem. For oplysninger om dette henviser vi til databeskyttelseserklæringen fra den respektive udbyder.

Følgende plugins kan være aktive på vores websted:

- Bing, udbyder: Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA.

- Facebook, udbyder: Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA. Såfremt du, mens du bruger vores websted, er logget ind på Facebook på den samme computer, kan Facebook identificere dig som besøgende på vores websted.

- Snapchat, udbyder: Snap, Inc., 2772 Donald Douglas, Loop North Santa Monica, CA 90405, USA. Såfremt du, mens du bruger vores websted, er logget ind på Snapchat på den samme computer, kan Snapchat identificere dig som bes&osla